Optagelse

(Nedenstående med forbehold, da uddannelsen er under revision)

Du kan gå på hf

 • direkte efter 10. klasse (med reformen 2017 også mulighed for optagelse efter 9. klasse)
 • et eller flere år efter 10. klasse
 • med andre forudsætninger, fx 9. klasse samt dele af en ungdomsuddannelse

Hvis du kommer direkte fra 10. klasse, kan du blive optaget direkte, når du:

 • har en uddannelsesplan, som ikke indstiller dig til optagelsesprøve
 • har aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi
 • har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk/fransk og har været til enten 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt eller været til folkeskolens afgangsprøve, hvis faget har været udtrukket på din skole

Hvis du ikke kommer direkte fra 10. klasse, men opfylder ovenstående krav på tilfredsstillende vis, optages du direkte. Ellers skal du til optagelsesprøve.

Hvis du har andre forudsætninger, vurderer Nakskov Gymnasium og Hf evt. efter en samtale med dig, om du skal til optagelsesprøve.

ANSØGNING

Hvis du går i folkeskolen og gerne vil gå på hf, skal du kontakte din UU-vejleder.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal du kontakte Nakskov Gymnasium og HF på telefon 54 91 43 00 eller sende en mail til gymnasiet(at)nakskov-gym.dk

Du kan også søge direkte via Optagelse.dk.

Du skal aflevere din ansøgning senest den 15. marts 2017. Her skal du fortælle, hvilket af følgend efag du gerne vil have: billedkunst, dramatik, musik og idræt.

Hvis du ikke opfylder alle kriterierne, kan rektor eventuelt vælge at optage dig alligevel. Dette vil ske, efter rektor har vurderet dine standpunktskarakterer, udtalelser om dine kvalifikationer, eventuelle prøveresultater og en optagelsesprøve, der finder sted i marts måned 2017 (Datoen kendes endnu ikke!) 

EVENTUEL OPTAGELSESPRØVE

Måske skal du aflægge optagelsesprøve. Det gælder, hvis du ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver, eller hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser.

Optagelsesprøven på Nakskov Gymnasium og HF indeholder:

 • Dansk: Her skal du prøves i en kortere ulæst tekst. Teksten skal være lige så svær som i 9. klasse. Du skal vise, at du kan læse nuanceret og opmærksomt, og du skal være i stand til at udpege karakteristiske steder i teksten. Du skal kunne samtale om både indhold og form i teksten.
 • Engelsk: Du skal prøves i en ulæst tekst på ca. 1 normalside. længde af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen af 9. klasse. Teksten skal være lige så svær som i 10. klasse. Du skal referere tekststykket på engelsk, og du skal kunne samtale på engelsk med udgangspunkt i teksten. Du skal vise, at du kan formulere dig nogenlunde ubesværet med en rimelig iagttagelse af sprogets grammatiske regler.
 • Matematik med fysik/kemi: Prøven vil normalt forløbe ved, at ansøgeren løser konkrete opgaver og viser eksempler på enkle matematiske ræsonnementer. Du skal beherske de grundlæggende matematiske færdigheder, og du skal demonstrere grundlæggende viden inden for matematik, fysik og kemi.
  De gældende regler for optagelse på de gymnasiale uddannelser finder du via dette link:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168096

YDERLIGERE INFORMATION

Du er altid velkommen til at kontakte Nakskov Gymnasium og HF samt skolens studievejledere.