Studieretninger 2018-19

Nakskov Gymnasium og HF tilbyder fra august 2018:

Fire hovedområder – nemlig naturvidenskab, samfundsfag, sprog og musik

·         Fire studieretninger i hvert område

·         Mange tilbud om fag

En oversigt over alle studieretninger, finder du ved at trykke her (grønt betyder studieretningsfag, gråt betyder øvrige fag inden for studieretningen, orange betyder frie valg).

Som noget nyt skal du først vælge studieretning, når du har været på skolen nogle måneder. Til den tid skal vi nok forklare, hvad de forskellige studieretninger går ud på, og hvad de kan bruges til.

Se de enkelte studieretningsfag

Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/reformafgymnasieuddannelserne2016