Optagelse

For at blive optaget direkte på stx på Nakskov Gymnasium og HF i 2017 skal du have en uddannelsesplan, hvor du erklæres uddannelsesparat. Herudover skal du opfylde følgende krav:

Hvis du går i 9. klasse i året 2016-17, skal du

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk
  • have aflagt afgangsprøve i tysk, hvis du har det som valgfag

Hvis du går i 10. klasse i året 2016-17, skal du opfylde samme krav som dem, der går i 9. klasse nu. Herudover skal du:

  • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse
  • have aflagt 10. klasse-prøve eller gentaget folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik
 

ANSØGNING TIL STX

Hvis du går i folkeskolen og gerne vil gå på stx, skal du kontakte din UU-vejleder.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, skal du kontakte Nakskov Gymnasium og Hf på telefon 54 91 43 00 eller sende en mail til gymnasiet(at)nakskov-gym.dk

Du kan også søge direkte via Optagelse.dk.

Du skal aflevere din ansøgning senest den 15. marts 2017. Her skal du angive

  • hvilket kunstnerisk fag, du gerne vil have i 1.g. Du kan vælge mellem billedkunst, dramatik og musik
  • foreløbigt valg af 2. fremmedsprog. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk

Studieretning vælger du først efter det indledende 3 måneder lange grundforløb, hvor du får introduktion til studieretningsfagene og får mulighed for at afklare dine egne interesser og forudsætninger.

Hvis du ikke opfylder alle kriterier for at blive optaget, kan rektor eventuelt vælge at optage dig alligevel. Dette vil ske, efter rektor har vurderet dine standpunktskarakterer, udtalelser om dine kvalifikationer, eventuelle prøveresultater og en optagelsesprøve, der finder sted i marts 2017. (Datoen er endnu ikke fastlagt).

EVENTUEL OPTAGELSESPRØVE

Måske skal du aflægge optagelsesprøve. Det gælder, hvis du ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver, eller hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser.

Optagelsesprøven på Nakskov Gymnasium og HF indeholder:

  • Dansk: Her skal du prøves i en kortere ulæst tekst. Teksten skal være lige så svær som i 9. klasse. Du skal vise, at du kan læse nuanceret og opmærksomt, og du skal være i stand til at udpege karakteristiske steder i teksten. Du skal kunne samtale om både indhold og form i teksten.
  • Engelsk: Du skal prøves i en ulæst tekst på ca. 1 normalside. længde af en sværhedsgrad svarende til niveauet ved udgangen af 9. klasse. Teksten skal være lige så svær som i 9. klasse. Du skal referere tekststykket på engelsk, og du skal kunne samtale på engelsk med udgangspunkt i teksten. Du skal vise, at du kan formulere dig nogenlunde ubesværet med en rimelig iagttagelse af sprogets grammatiske regler.
  • Matematik med fysik/kemi: Prøven vil normalt forløbe ved, at ansøgeren løser konkrete opgaver og viser eksempler på enkle matematiske ræsonnementer. Du skal beherske de grundlæggende matematiske færdigheder, og du skal demonstrere grundlæggende viden inden for matematik, fysik og kemi.

De gældende regler for optagelse på de gymnasiale uddannelser finder du via dette link:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168096

YDERLIGERE INFORMATION

Du er altid velkommen til at kontakte Nakskov Gymnasium og HF samt skolens studievejledere.