Fagene

Nedenfor bliver du kortfattet præsenteret for fagene på STX og HF -uddannelserne.
Som det fremgår af beskrivelserne, kan fagene læses på forskellige niveauer, fra C-niveau (lavest) til A-niveau (højst). Dit valg af stx / hf, dit valg af studieretning og valgfag er afgørende for fagenes niveauer i din gymnasiale uddannelse. Læs mere herom i ovenstående afsnit om Gymnasiet og HF.

Fagbeskrivelser for fagene

Billedkunst
Biologi
Dansk
Dramatik
Engelsk
Fransk
Fysik
Historie
Idræt
Kemi
Kultur- og samfundsfagsgruppen
Matematik
Musik
Naturgeografi
Naturvidenskabelig faggruppe
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Se hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf/stx -eksamen giver adgang til, ved at klikke på  Adgangskortet Vær opmærksom på, at denne version af Adgangskortet ikke er tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og derfor kun kan bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse. Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter.