Frivillige aktiviteter

Vi tilbyder en række sportsaktiviteter udover de obligatoriske timer i idræt.

Fodbold

Drengenes fodboldstævne er bl.a. blevet afholdt 2 ud af de 3 seneste år på hjemmebane. Desuden har vi Gallafodbold for nuværende og tidligere elever, hvor vi mødes og spiller indendørsfodbold som optakt til Gallafesten om aftenen. Som noget nyt i år deltager vi også i Gymnasie Futsal med både et drenge- og et pigehold. Stævnet afvikles i januar måned i Valby Hallen, København.

Håndbold

I lighed med fodbold deltager gymnasiet i gymnasiehåndboldturneringen for drenge og piger i håndbold.

Volleyball

Der plejer årligt at være et internt stævne i volleyball, hvor klasserne deltager mod hinanden og lærerne.

Motionsklubben

Motionsklubben blev startet op i foråret 2012 med ugentlige løbetræningsgange. Målsætningen var at ramme en bred målgruppe. Målet var at deltage ved Extra Posten Løbet. 125 elever deltog i dette sammen med en masse lærere.

Campus Nakskov Løbet

Nakskov Gymnasium og HF overtog, i samarbejde med VUC Storstrøm og CELF, afviklingen af Extra Posten Løbet i 2013. Som optakt hertil, var motionsklubben aktiv med ugentlige løbetræninger. Ca. 150 elever fra Nakskov Gymnasium og HF deltog i løbet.

Rulleskøjter

Gymnasiet har haft lånt 90 par rulleskøjter og sikkerhedsudstyr af Dansk Rulleskøjte Union. I denne periode blev der afviklet to frivillige gange rulleskøjtehockey.

Man kan se mere omkring Nakskov Gymnasium og HFs frisportsaktiviteter på facebook. Søg på “Nakskov Gymnasium og HF motionsklub”.

FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE TILBUD

Nakskov Gymnasium og HF tilbyder en masse muligheder og aktiviteter til dig, mens du går her:

 • Elevråd
  Rådet består af en repræsentant for hver klasse og to elevrådsformænd. Alle andre er også meget velkomne på møderne og må gerne diskutere på lige fod med elevrådet, men de har ikke stemmeret.
 • Musical
  Cirka hvert tredje år opfører Nakskov Gymnasium og HF et brag af en musical. Her kan du deltage hvad enten du gerne vil synge, spille musik, danse, spille skuespil, arbejde med scenen eller skrive manuskript.
 • Gymnasiekoret
  For at blive optaget i koret, skal du til en lille optagelsesprøve på første kordag. Her skal du synge et vers, du selv har valgt.
  Koret optræder til julekoncert og forårskoncerten og deltager også tit i musicals.
 • Skolens skrive- og lektieværksted
  Er åbent tirsdag i 4. og 5. modul. Læs mere ved at klikke på vor side herom
 • Kantine
  Åbent klokken 07.00 – 14.00. Her kan du købe drikkevarer samt kold og varm mad. Udenfor åbningstiderne kan du handle i automaterne. Hvis du har din egen mad med, skal du også spise den i kantinen.
  Du skal selv aflevere dit brugte service i de dertil opstillede stativer.
 • Fællestimer
  Hvert år samles alle klasser i 5-6 gange i teatersalen til fællestimer. En fællestime kan for eksempel være en koncert, en paneldiskussion om et aktuelt emne, en teaterforestilling eller et foredrag.
  Vi har også tradition for en anden type fællestimer, nemlig timer hvor én eller flere af skolens klasser står for undervisningen.
  Fællestimerne er undervisning, og I har derfor pligt til at deltage i disse arrangementer ligesom i den øvrige undervisning.
 • Frivilligt idræt
  Vi tilbyder en række sportsaktiviteter udover de obligatoriske timer i idræt, alt efter hvilke aktiviteter eleverne ønsker. Det kan eksempelvis være volley, basket, håndbold, bordtennis eller badminton.
  Læs mere ved at klikke på vor side herom.
 • Morgensamling
  Vi holder morgensamlinger med jævne mellemrum klokken 9.15 til ca. 9.45 i teatersalen.
  Lærere og elever skiftes til at lave indslag. Herudover giver vi vigtige meddelelser på morgensamlingen, eksempelvis om større arrangementer.
 • Læse- og stavevanskeligheder
  Når du starter her, giver vi dig en lille læse-stave-test, så du får en fornemmelse af om dine grundlæggende færdigheder er i orden. Hvis det viser sig, at du har brug for det, tilbyder vi dig gerne ekstra undervisning i at læse og skrive bedre.
 • Klassens kvarter
  Hver 14. dag råder hver klasse over “klassens kvarter”, som kan bruges til at drøfte fx elevråd, sociale arrangementer, klaserumskultur og det generelle sociale liv. Klassens teamleder hjælper evt. med at skemalægge semesterets første klassens kvarter, derpå planlægges de på klassens eget initiativ i fællesfagstimer, om efteråret i lige uger og i foråret i ulige uger. Klassen afgør, om læreren skal deltage i klasens kvarter, som i øvrigt kun gennemføres, hvis der er behov for det.

Læs mere i vor brochure