Frivillig billedkunst

Der er i perioder frivillig billedkunst i billedkunstlokale.

Datoer og moduler i skoleåret 18/19:

Alle er velkomne!

Mange hilsener Alice